EXPEDICE...

       Po prázdninách první víkendovka. Nepodařilo se nám sehnat ubytování mimo ... a tak obýváme klubovnu.... V sobotu vyrážíme na výpravu, abychom zjistili zda rostou ... a nerostou. Cestou jsme si rozdělali oheň (na bezpečném místě) a opekli vuřty. Možná, že je to letos naposled. Znavení a utahaní z cesty pak u kytary (žádný film) usínáme. Dost dobrá akce.

IMG_9689.JPG IMG_9690.JPG IMG_9691.JPG IMG_9692.JPG
IMG_9693.JPG IMG_9695.JPG IMG_9696.JPG IMG_9697.JPG
IMG_9698.JPG IMG_9700.JPG IMG_9701.JPG IMG_9702.JPG
IMG_9703.JPG IMG_9705.JPG IMG_9706.JPG IMG_9707.JPG
IMG_9742.JPG IMG_9743.JPG IMG_9744.JPG IMG_9745.JPG

zpět                                další


Copyright & archiv PTO Maxim